Beste wijnvrienden

 

Onze commanderij Westhoek heeft er steeds naar gestreefd om in een vriendschappelijke sfeer te genieten van lekkere wijnen.

Gedurende 20 jaar konden we telkens het opgestelde programma en planning volgen.  Tijdens  het 21ste werkjaar dienden we een aantal degustaties af te gelasten.

Maar ons bestuur heeft niet stilgezeten, wij hielden een extra bestuursvergadering en willen jullie graag het programma voor ons 22ste werkjaar voorstellen. 

De degustatie van september, kan, op advies van het Nationaal Bestuur niet doorgaan. We hopen van ganser harte dat we vanaf oktober, mits een aantal afspraken betreffende de coronamaatregelen, kunnen samen komen. Wij hopen op uw begrip daar we dit niet kunnen garanderen, want tussen wat wij willen en kunnen staan maatregelen en  Covid19. 

 

De voorgestelde thema's en data vind je in de agenda op deze site.

 

Voor wie lid was in 2019-2020 bedraagt het lidgeld voor het werkjaar 2020-2021 :  € 80  (-40 jaar : € 60).

Wie geen lid was in het werkjaar 2019-2020 betaalt € 130 (-40jaar : € 80)

Mogen wij vragen dit bedrag voor 15/09/20 te storten op de rekening van commanderij Westhoek BE08 4748 1843 5113 .

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur.