TWEEDE WIJNEN

De uitzonderlijke prijzen van de hoog genoteerde wijnen hebben de kasteeleigenaars er min of meer toe verplicht een kwaliteit te brengen, die aan deze (soms gekke) prijzen beantwoordt. Gevolg daarvan is dat een strengere selectie zich opdrong, wat twee of meer kwaliteiten per oogst binnen hetzelfde château voor gevolg had. De hoge prijzen laten ook een strengere selectie, in mindere goede jaren, toe. Wat de grote wijnen weer beter maakt dan de kleinere kastelen. Deze laatsten hebben door hun beperkte financiële armslag een minder selectievermogen. Er bestaat geen enkele specifieke reglementering aangaande  deze seconds vins. Men neemt wel aan dat dezelfde verhouding van wijnstokken  gebruikt wordt en dat de wijn in dezelfde chais gemaakt wordt. Het idee is niet nieuw, vermits in de 18de eeuwse archieven van Chateau Brane-Cantenac al vermeldingen worden gemaakt over een tweede wijn.

 

Principeel is een echte tweede wijn een mindere selectie van de eerste versie, meestal omdat ze minder geconcentreerd zijn. Deze tweede wijn behoudt wel dezelfde appellatie als de eerste wijn. Deze selectie laat het château toe om een mindere prijs te hanteren voor de tweede wijn. Alhoewel je ook omgekeerd kan reageren en zeggen dat een strengere selectie de prijs voor de eerste wijn aanvaardbaar maakt. Wat er ook van zij, tweede wijnen worden soms heel gegeerd omdat ze van het hoog genoteerde château komen, gemaakt door dezelfde equipe die toch dezelfde visie hanteert over de kwaliteit. Het is aan de consument om te oordelen of deze beantwoorden aan het idee wat men heeft over de wijn van een groot château. Of de prijs van deze tweede wijn correct is maar tegelijk of de prijs van de eerste wijn niet overdreven is.

 

Tweede wijnen kunnen afkomstig zijn van diverse origine:

- gemaakt van de jonge wijnstokken: door het feit dat  regelmatig té oude wijnstokken moeten gerooid worden en vervangen worden door nieuwe aanplant, heeft ieder château een percentage van jonge wijnstokken. Vermits het practisch 8 jaar duurt eer deze druiven een goed niveau  bereiken, kan de wijn die men maakt van deze jonge druivenstokken onmogelijk gebruikt worden voor de eerste wij

- van druiven, afkomstig van sommige percelen in de wijngaard die een mindere rijping hebben gekend door  klimatologische omstandigheden

- wijn van gistingvaten waar de vinificatie minder gunstig verliep en waarvan men oordeelt dat deze wijn niet kan gebruikt worden voor de kwalitatief hoge eerste wijn.

Men mag deze tweede wijn niet verwarren met een selectie die het kasteel heeft doorgevoerd en die omwille van de mindere kwaliteit , ze heeft gedegradeerd tot een mindere appellatie. Bijvoorbeeld, een bekende Margauxwijn heeft een strenge selectie gemaakt en verkoopt deze wijn als Médoc of Bordeaux. Ook kan het voorkomen dat een gedeelte van deze gedeselecteerde wijn wordt gemengd met wijn afkomstig van een andere wijngaard die behoort tot dezelfde eigenaar en die een andere (Bordeaux)appellatie heeft.

 

Zoals eerder gesteld ligt het grote verschil tussen eerste en tweede wijn in de concentratie en uiteindelijke finesse. De eerste wijn vraagt enkele jaartjes kelderrust opdat hij zich volledig zou kunnen ontplooien en al zijn beloftes zou kunnen waarmaken. Door zijn concentratie is hij daarom in zijn jeugd nog te streng en gereserveerd. Een tweede wijn wordt gemaakt met de visie om zich veel vlugger te laten genieten. Alzo is hij soepelder, eleganter en onmiddellijk of tamelijk vroeg al volop te genieten. Dit laat de consument toe om hun geliefde kasteelwijn al te drinken in afwachting van de grote wijn. Bij andere kleinere appellaties heeft men dan weer een andere werkwijze. Daar kan de wijn boer een selectie maken van zijn beste druiven, de wijn op een andere manier opvoeden en er een cuvéé prestige van maken. Alzo probeert hij een wijn te produceren naar het voorbeeld van zijn grotere broer.

 

Een leerzame degustatie bestaat erin de tweede wijn te vergelijken met de eerste wijn van een andere kasteelwijn van dezelfde appellatie en van dezelfde prijsklasse. Dit laat toe om een heel correct beeld te vormen over zowel de kwaliteit van deze wijn als over de gevraagde prijs. Anderzijds vergelijkt men de tweede met de eerste wijn waarbij men kan oordelen of men het pijsverschil tussen beide wel als verantwoord kan beschouwen. Tijdens onze degustatie hebben we ingespeeld op deze visie. Niet alleen hebben we enkele gerenommeerde tweede wijnen onderling met mekaar vergeleken maar bovendien ook enkele van deze tweede wijnen met hun eerste wijn. En waar het kon ook even met een andere kasteelwijn. Een nooit te vergeten proeverij. Oordeelt u maar zelf.